SFSU Årsmöte

SFSU: s årsmötesrapport år 2010
SFSUs årsmöte 2010 hölls i Nya Parkens konferenslokaler i Norrköping 27/2.
Mötet inleddes med att Ulric Jansson från Fotbollsalliansen och
valberedningen pratade om de hinder SFSU stött på under 2009 och de
utmaningar som finns för unionen framöver. Ulrich menar att supportrar det
kommande året med all sannolikhet kan komma att ha goda möjligheter att
göra sin röst hörd. En anledning till detta är att UEFA uttryckligen
stödjer medlemsägda föreningar och supporter inflytande.

Victor Capel, AIK kunde enhälligt väljas till ordförande på en tid av ett år.

Till övrig styrelse valdes:
Anders Cardfelt, Mattias Jansson, Eric Sjölin, Hans Fridlund, Karl Lundén
och Johnny Deltin.

Till suppleanter valdes: Mikael Kihlman, Ola Sjöstedt samt Mikael
Kristersson.

För att kunna påverka och ta tillvara på supportrars intressen måste SFSU
upprätta ett medlemsregister. Tanken är att de supporterföreningar i
Sverige som vill vara med ansluter sig till SFSU. Detta är inte en helt
okomplicerad process då det möjligtvis krävs stadgeförändringar och
liknande (det går inte att bara hux flux ansluta sina medlemmar utan deras
samtycke).

Några andra saker som diskuterades är att SFSU bör nå ut till den breda
supportermassan och inte bara vara en enfrågeorganisation. Supportrar är
ingen homogen grupp och SFSU bör inrikta sig på att fånga upp många olika
typer av supportrar, tänk vilket råg i ryggen det skulle vara att
representera tiotusentals supportrar.

Mer information om Svenska Fotbollssupporterunionen finner ni på
www.sfsu.se .

Med vänlig hälsning,
Svenska Fotbollsupporterunionen

RSS 2.0